Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 06.02.2024 roku wydana została decyzja znak: RŚR.6220.4.2023 o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak. RŚR.6220.1.2023 z dnia 28.07.2023 roku dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”

 

Załączniki
Pobierz plik (obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_2024_02_08.docx)obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_2024_02_08.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 45 razy | Czas załączenia: 2024-02-08 14:06

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki