bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 24 maja 2018 r o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018 – 2035,
  b) zmian w budżecie gminy na 2018 r,
  c) udzielenia pomocy rzeczowej,
  d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raków,
  e) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 16 lat części o powierzchni 0,0144 ha, z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 210/1, położonej w miejscowości Raków, obręb geodezyjny 0018 Raków,
  f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Raków,
  g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Raków,
  h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Raków,
  i) uchwała przyjmująca „Apel Rady Gminy Raków w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”,
  j) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki