bip baner 2017 v2

Informacje o sesjach - kadencja 2018-2023

 

w dniu 26 listopada 2021, godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek ¼ składu Rady zwołuję nadzwyczajną L Sesje Rady Gminy Raków na dzień 19 października 2021, godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

w dniu 30 września 2021, godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w dniu 3 sierpnia 2021, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w dniu 24 czerwca 2021, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w dniu 31 maja 2021, godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w dniu 14 maja 2021, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – ul. Ogrodowa 1

w Sali konferencyjnej urzędy gminy w Rakowie.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz zgodnie z art.20 pkt 3 Statutu Gminy wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Raków, tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla Gminy Raków oraz Regulaminu usług transportowych korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji usługi door0to-door.
4. Podjęcie uchwały
5. Zamknięcie obrad sesji

Zwołuję na dzień 30 listopada XXXVIII sesję Rady Gminy Raków. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 11.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek Przewodniczącego Rady, zwołuję XXXVI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 24 września 2020 r na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki