Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Raków zwołuję nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Raków w dniu 5 lutego 2024 r., godz.14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.


Proponowany porządek obrad zgodnie ze złożonym wnioskiem:

1. Otwarcie obrad sesji, sprawdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2024 r.
3. Zamknięcie obrad.
Ponadto informuję, że posiedzenie wspólne Komisji Stałych odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r., godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Kazimierz Karwat

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia urlopu (art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki