bip baner 2017 v2

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek Przewodniczącego Rady, zwołuję XXXVI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 24 września 2020 r na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW.

W dniu odbycia sesji tj 24 września 2020 r o godz.9.00 na podstawie Statutu Gminy Raków - § 86 ,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Raków.

Porządek obrad ( dla sesji oraz wspólnego posiedzenia komisji stałych):

  1. Otworzenie obrad sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie quorum 
  2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4. a) w sprawie zmian w budżecie gminy,

b )w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Raków,

c )w sprawie zmiany inkasenta ( pobór podatku  )

                                                        ( pobór opłaty za odbiór śmieci )

       5. Wolne wnioski i zapytania

       6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Raków
Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki