bip baner 2017 v2

w dniu 3 sierpnia 2021, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wręczenie nowo wybranemu Radnemu zaświadczenia o wyborze przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Rakowie.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Gminy Raków.
5. Stwierdzenie quorum.
6. Zatwierdzenie protokołu nr XLVII z sesji z dnia 24 czerwca 2021 r.
7. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych.
8. Sprawozdanie Wójta z działań pomiędzy sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
  2. zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  3. udzielenia pomocy rzeczowej
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 1414/15
  5. wyrażenia zgody na zamianę działki numer 1414/15 położonej w Rakowie stanowiącej własność Gminy Raków na część działki numer 310 położonej w Bardzie stanowiącej własność osoby fizycznej
  6. wprowadzenia zmian do Uchwały XII/62/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Raków
  7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku
  8. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków
  9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2021/2022
  10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach na uchwałę Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Raków z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków

Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki