Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 26 kwietnia 2022 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Rakowie
4. Zatwierdzenie protokołu:
a) nr LIII z sesji dniu 30 grudnia 2021
b) nr LV z sesji w dniu 29 marca 2022 r.
c) nr LVI z sesji dniu 6 kwietnia 2022
5. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr LV/388/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości nr ewid. 459 położonej w miejscowości Mędrów, gm. Raków
d) zmiany uchwały Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków
e) wyrażenia zgody na zamianę działki numer 937 położonej w Rakowie stanowiącej własność Gminy Raków na działki numer 1012/2, 1013/2, 1014/4, 1015/4 położone w Rakowie stanowiącej własność osób fizycznych
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki