Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu:
a) nr LXI z Sesji w dniu 30 września 2022 r.
b) nr LXV z Sesji w dniu 28 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Stałych.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2023-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2023 r.
c) prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Raków
d) ustanowienia pomnika przyrody
e) przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na rok 2023
f) zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
g) zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
h) zmieniająca Uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki