Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

 na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Rakowie.
Wójt Gminy Raków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Rakowie została wybrana Pani Iwona Skalska zamieszkała w Rakowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wyłoniony kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pani Iwona Skalska wykazała się znajomością przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, KPA, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, statutu gminy Raków i regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rakowie oraz umiejętnością ich stosowania. W wyniku przeprowadzonego testu rekrutacyjnego uzyskała 26 punków na 27 możliwych do uzyskania.
 
Wójt Gminy
/-/ Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki