Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Rakowie.
 
Wójt Gminy Raków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Rakowie została wybrana Pani Żaneta Łukawska zam. Wólka Pokłonna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyłoniony kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykazał się znajomością przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, KPA, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo oświatowe , ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks pracy, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, statutu gminy Raków, regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rakowie.
 
Wójt Gminy Raków
/-/ Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki