Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Nieruchomości - sprzedaż

 

Wójt Gminy Raków
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 20.05.2024 r. do 11.06.2024 r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków, wykazu Nr 2/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Raków.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz na bip.rakow.pl.

Wójt Gminy Raków
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 20.05.2024 r. do 11.06.2024 r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków, wykazu Nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do zniesienia współwłasności położonych na terenie Gminy Raków.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz na bip.rakow.pl.

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/10

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/11

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/13

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/14

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/15

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/16

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/25

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/26

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 219/27

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości numer: 2352

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości;

INFORMACJĘ O WYNIKACH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

które odbyły się w dniu 15 grudnia 2020 r. odpowiednio o godz. 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1.

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. działka nr 47 o pow. 0,4200 ha, położona w Drogowlach
2. działka nr 189/2 o pow. 0,0933 ha, położona w Rakowie
3. działka nr 210/2 o pow. 0,2921 ha, położona w Rakowie
4. działka nr 1141 o pow. 0,0727 ha, położona w Rakowie
5. działka nr 916/4 o pow. 1,3300 ha, położona w Chańczy
6. działka nr 926/8 o pow. 0,2000 ha, położona w Chańczy

Wójt Gminy Raków
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ) informuje o wywieszeniu w dniach od 1.09.2020 r. do 23.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Chańcza. Wykaz został umieszczony również na stronie www.rakow.pl oraz bip.rakow.pl.

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków. 

Szczegóły w załączniku. 

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 26.03.2019 r. do 17.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rakowie i Pągowcu. Wykaz został umieszczony również na stronie: bip.rakow.pl.

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 27 września 2018 r. do 19 października 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rakowie. Wykaz został umieszczony również na stronie: bip.rakow.pl.

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 5 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 2/2018 nieruchomości położonych w miejscowości Koziel przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela. Wykaz został umieszczony również na stronie: bip.rakow.pl.

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 5 października 2017 r. do 27 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rakowie, Ociesękach i Szumsku. Wykaz został umieszczony również na stronie: bip.rakow.pl.

dotycząca przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w Urzędzie Gminy Raków, ulica Ogrodowa 1, w dniu 21 sierpnia 2017 roku
Do sprzedaży przeznaczona była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Raków, położona w Chańczy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 707 o pow. 2238 m2 objęta księgą wieczystą Nr KI1L/00155432/5.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki