Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dotycząca przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w Urzędzie Gminy Raków, ulica Ogrodowa 1, w dniu 21 sierpnia 2017 roku
Do sprzedaży przeznaczona była nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Raków, położona w Chańczy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 707 o pow. 2238 m2 objęta księgą wieczystą Nr KI1L/00155432/5.
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
(słownie: jedna)
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: - (słownie: -)
 
Cena wywoławcza: 55 000,00 zł
 
W miejscu i czasie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki