bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn.,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie Gmin Raków i Szydłów”

o wartości poniżej 30 tys. euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Sienieńskiego w Rakowie”.

Oferta dotycząca „Usługa wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

na usługę rozliczania projektu partnerskiego w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi” realizowanego w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0043/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Osi 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sienieńskiego w Rakowie”

dot. Zapytania ofertowego nr 01/03/2019 z  dnia  07.03.2019  r.  dotyczącego „Usługi  wstępu  do  obiektu  sportowego  pływalni”  w  ramach  projektu  „Rakowskie  Centrum  Rozwoju”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

dot. dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków  w 2019 roku

Oferta dotycząca „Usługa wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: ,,Dostawę kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2019 roku”

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi" realizowanego w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0043/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Osi 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Usługę rozliczania projektu partnerskiego.

dot. zadania: Usługa rozliczania projektu partnerskiego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi" realizowanego w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0043/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Osi 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków na „Usługę wstępu do obiektu sportowego pływalni” w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”.

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków  w 2019 roku

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” – Nr sprawy: RŚR.271.2.2018.
Część II - zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki