Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

sporządzona w dniu 31 stycznia 2022 roku na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków w 2022 r.”

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł)
Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków w 2022 r. na liniach komunikacyjnych


Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków.

sporządzona w dniu 22 grudnia 2021 roku na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków”o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

sporządzona w dniu 22 grudnia 2021 roku na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków” o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

Nazwa zamówienia Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków”
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

na „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. z 2019. poz. 2019 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł
„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza

Nazwa zamówienia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na:
„Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Raków postępowaniu na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030” do dnia 5 listopada 2021 roku do godz. 12:00 wpłynęło 7 ofert.

Nazwa zamówienia Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2022 roku

Nazwa zamówienia Przebudowa dróg na terenie Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki