Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Dot. zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.,, Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków”.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Gminy Raków

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie w zakresie dostępności w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.,, Dostępność cyfrowa Urzędu Gminy Raków. Doradztwo’’.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu napisów rozszerzonych dla wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), które znajdują się na stronach Gminy Raków (strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej – raków.pl, bip.rakow.pl) i których wytwórcą jest Gmina Raków, w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn., Dostępność cyfrowa Urzędu Gminy Raków’’.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta

Wersja nr 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2023 nr 2023/BZP 00060249/01/P

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta

Dotyczy zadania:
„Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego”.

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Dotyczy zadania: „Zakup, dostawa, montaż i utrzymanie systemu monitorowania pojazdów służbowych należących do Gminy Raków”.

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:
Zakup, dostawa, montaż i utrzymanie systemu monitorowania pojazdów służbowych należących do Gminy Raków

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert (pozaustawowym) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł nett o: ,,OBSŁUGABANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

postępowania na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.„ Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy”

dla zadania pn. : ,,OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY RAKÓW I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.,, Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizacje budynku Urzędu Gminy”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki