Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Dot. postępowania prowadzonego w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.,, Dostępność komunikacyjno – informacyjna Urzędu Gminy Raków”.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2023 nr 2023/BZP 00060249/04/P

Budowa, przebudowa, remont dróg w miejscowościach: Drogowle, Dębno, Ociesęki, Papiernia, Głuchów

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-297930de-5850-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków

Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Gminy Raków

Dot. zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.,,, Dostępność Cyfrowa”.

Dot. zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. ,, Dostępność cyfrowa Urzędu Gminy Raków. Doradztwo”

Dot. zapytania ofertowego zadanego w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. ,, Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Gminy Raków”.

Dot. zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.,, Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków”.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna Urzędu Gminy Raków

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Raków

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie w zakresie dostępności w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.,, Dostępność cyfrowa Urzędu Gminy Raków. Doradztwo’’.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu napisów rozszerzonych dla wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), które znajdują się na stronach Gminy Raków (strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej – raków.pl, bip.rakow.pl) i których wytwórcą jest Gmina Raków, w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pn., Dostępność cyfrowa Urzędu Gminy Raków’’.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta

Wersja nr 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2023 nr 2023/BZP 00060249/01/P

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki