Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000 złotych

dotyczącej "Dowóz dzieci do placówek edukacyjnych na terenie Gminy Raków"

na zakup: pomocy dydaktycznych i zabawek, pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej i logopedii, mebli, sprzętu RTV, wyposażenie placu zabaw w ramach projektu konkursowego pn. "Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie".

Dowóz dzieci do placówek edukacyjnych na terenie Gminy Raków

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącą własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach Raków gm. Raków.

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach Chańcza, Raków gm. Raków.

na relalizację zadania przprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu konkurskowego pn. "Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie".

zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej i logopedii, mebli, sprzętu RTV, wyposażenie placu zabaw

Dot. Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie".

"Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów nr ewid. 179 na odcinku 523 mb"

w ramach projektu "Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów nr ewid. 179 na odcinku 523 mb

Remont i modernizacja budynku świetlicy w Nowej Hucie

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

dotyczącej postępowania na: "Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+044"

Zamawiający Gmina Raków informuje, że na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i modernizację budynku świetlicy w Nowej Hucie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i ogłoszonego w BZP w dniu 12.07.2012 r. pod numerem: 249028-2012.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki