Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Raków: Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+044

Raków: Remont i modernizacja budynku świetlicy w Nowej Hucie

Raków: Remont drogi Lipiny - Zalesie nr ewid. 164 od km 0+400 do km 0+680

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

dot. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków" Etap IV " "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków"

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków" Etap IV " "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków".

ogłoszonego zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Raków z dnia 27 marca 2012 r. spisany w dniu 15 maja 2012 r.

1) "Remont drogi Ociesęki (dz. nr ewid. 204) Wólka Pokłonna (dz. nr ewid. 208, 74)". 2) "Remont drogi Wola Wąkopna (dz. nr ewid. 331, 317)"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków Etap IV - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków

"Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków"

1) Remont drogi Ociesęki (dz. nr ewid. 204) Wólka Pokłonna (dz. nr ewid. 208, 74). 2) Remont drogi Wola Wąkopna (dz. nr ewid. 331, 317)

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków Etap IV - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach: Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

Dot. Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn "Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach".

Przebudowa i Rozbudowa Budynku Wielofunkcyjnego w Ociesękach

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki