Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAKÓW W LATACH 2011 - 2013

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów”

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. ”Odbudowa drogi w miejscowości Radostów dz. nr ewid. 73, 131, 158”

Odbudowa drogi w miejscowości Radostów dz. nr ewid. 73, 131, 158

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków” Etap II i III – „Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków”

na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków” Etap II i III – „Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków”.

Dotycząca „OPRACOWANIA ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY NR 3 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAKÓW”

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Dębno i Raków.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków Etap II i III - Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków, Wólka Pokłonna gm. Raków.

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA REMONT DRÓG GMINNYCH

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Nr CPV 66113000-5"

OPRACOWANIE ZMIANY NR 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY NR 3 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RAKÓW

Wójt Gminy Raków zaprasza do składania ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie,

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 złotych na: spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer ogłoszenia w BZP: 278013 - 2010

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki