Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

dot. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Radostów”

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych, instrumentów muzycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Raków

Remont drogi Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie dz. nr 929 w tym odcinek od drogi powiatowej do Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie oraz w miejscowości Zalesie dz. nr ewid. 378. 2. Remont drogi Ociesęki (dz. nr ewid. 204) Wólka Pokłonna (dz. nr ewid. 208, 74).

Wójt Gminy Raków ogłasza Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Remont drogi w miejscowości Radostów

Dot. Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego w Szumsku”.

dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Domu Wiejskiego w Szumsku”

dot. przetargu na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w latach 2011 – 2013

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków, Wólka Pokłonna, Dębno gm. Raków.

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAKÓW W LATACH 2011 - 2013

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów”

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. ”Odbudowa drogi w miejscowości Radostów dz. nr ewid. 73, 131, 158”

Odbudowa drogi w miejscowości Radostów dz. nr ewid. 73, 131, 158

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów

dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków” Etap II i III – „Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków”

na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków” Etap II i III – „Budowa wodociągu w miejscowościach Drogowle, Mędrów oraz Korzenno, Celiny, Smyków”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki