Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznychna wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projekturewitalizacyjnego

Nazwa zamówienia Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków„ (Nr postępowania: RUK.O.271.2.2022)

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00złotych na: ,,Dostawę kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2022 roku”

postępowania na: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”

Budowa drogi w miejscowości Dębno

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno, Ociesęki, Jamno, Wólka Pokłonna, Rakówka, Szumsko Kolonia, Zalesie gm. Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach: Pągowiec, Korzenno, Głuchów gm. Raków ”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert (pozaustawowym) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta”

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2022 roku

Część 2
Nazwa zamówienia „Budowa drogi w miejscowości Dębno”

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”

postępowania na: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach: Pągowiec, Korzenno, Głuchów gm. Raków”.

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno, Ociesęki, Jamno, Wólka Pokłonna, Rakówka, Szumsko Kolonia, Zalesie gm. Raków”.

Część 1: „Budowa drogi w miejscowości Dębno”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki