Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

w związku z zaproszeniem do składania propozycji cenowych pozaustawowym dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta”

postępowania na: „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Raków”

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Raków

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta

Budowa drogi w miejscowości Dębno oraz remont mostu betonowego w miejscowości Dębno

sporządzona w dniu 31 stycznia 2022 roku na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków w 2022 r.”

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł)
Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2022 roku.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Raków w 2022 r. na liniach komunikacyjnych


Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków.

sporządzona w dniu 22 grudnia 2021 roku na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków”o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

sporządzona w dniu 22 grudnia 2021 roku na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków” o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

Nazwa zamówienia Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

na „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków”
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych

na „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. z 2019. poz. 2019 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł
„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki