Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Rakowie” wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 2631

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2024 nr 2024/BZP 00032329/02/P

na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.,, Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Raków”.

Dotyczy zadania: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Papiernia i Pułaczów – II etap”

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

Nazwa zamówienia „Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków”

postępowania na: „Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków”

postępowania na: „Budowa, przebudowa, remont dróg w miejscowościach: Drogowle, Dębno, Ociesęki, Papiernia, Głuchów”

na zakup i dostawę wyposażenia do świetlicy w Rakowie

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

Dot. postępowania prowadzonego w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.,, Dostępność komunikacyjno – informacyjna Urzędu Gminy Raków”.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2023 nr 2023/BZP 00060249/04/P

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki