Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. z 2019. poz. 2019 ze zm.) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł
„Na dostawę żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie”.

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1.KDD położonej w miejscowości Chańcza

Nazwa zamówienia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”.

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na:
„Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Raków postępowaniu na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030” do dnia 5 listopada 2021 roku do godz. 12:00 wpłynęło 7 ofert.

Nazwa zamówienia Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2022 roku

Nazwa zamówienia Przebudowa dróg na terenie Gminy Raków

postępowania na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2022 roku”

postępowania na:„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów”.

na "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030”

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków w 2022 roku

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papiernia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: „Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”.

postępowania na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 170 Zalesie”.

Zamawiający Gmina Raków zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Raków na lata 2022-2030”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki