Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

postępowania na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie”

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 170 Zalesie

sporządzony w dniu 11 października 2021 roku na realizację zadania pn. :„Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Urzędu Gminy Raków i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2021/2022 ”

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na Zarządzanie projektem pn.  „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.09.2021 r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na Zarządzanie projektem pn. „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na dostawę, której wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Urzędu Gminy Raków i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2021/2022”

,,Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych/ informacyjnych dla gminy Raków”

na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bardzie”

na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjności PROCEDURA wyboru osoby pełniącej funkcję coacha w 4 Klubach Seniora w ramach Projektu „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjności PROCEDURA wyboru osób prowadzących zajęcia grupowe w Klubach Seniora w ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjności USŁUGA organizacji wyjazdów kulturalnych i wsparć integracyjnych dla Klubów Seniora w ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r., w trybie rozeznania cenowego PROCEDURA zakupu i dostawy doposażenia 4 Klubów Seniora w ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy pn: „Zarządzanie projektem pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup oleju opałowego

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki