Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

na ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r., w trybie rozeznania cenowego PROCEDURA zakupu i dostawy doposażenia 4 Klubów Seniora w ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy pn: „Zarządzanie projektem pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na zakup oleju opałowego

Modernizacja oczyszczalni ścieków typu Lemna w Rakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjnościPROCEDURA wyboru osób prowadzących zajęcia grupowe w Klubach Seniora w ramachProjektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA WCODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjnościPROCEDURA sukcesywnych zakupów i dostawy środków czystości, produktówspożywczych i materiałów zużywalnych w Klubach Seniora w ramach Projektu: „GMINARAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYMFUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r.W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjnościUSŁUGA organizacji wyjazdów kulturalnych i wsparć integracyjnych dla Klubów Senioraw ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIAW CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r. w trybie rozeznania cenowego PROCEDURA zakupu i dostawy doposażenia 4 Klubów Seniora w ramach Projektu:„GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.09.2021 r. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w trybie zasady konkurencyjności PROCEDURA wyboru osoby pełniącej funkcję coacha w 4 Klubach Seniora w ramach Projektu „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Zarządzanie projektem pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia wZarządzanie projektem pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia wcodziennym funkcjonowaniu

dotyczące wyboru osób prowadzących zajęcia grupowe w 4 klubach Seniora w ramach Projektu:" GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU".

dotyczące sukcesywnych zakupów i dostawy środków czystości, produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora w ramach Projektu: "GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU".

dotyczące usługi organizacji wyjazdów kulturalnych i wsparć integracyjnych dla 4 Klubów Seniora w ramach Projektu: "GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU".

dotyczące wyboru osoby pełniącej funkcję coacha w 4 Klubach Seniora w ramach Projektu: "GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU".

dotyczące zakupu i dostawy doposażenia 4 Klubów Seniora w ramach Projektu: „GMINA RAKÓW PRZYJAZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU”.

Na ,,Wykonanie wraz z dostawą tablic informacyjno-kierunkowych dla miejscowości Wola Wąkopna”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki