Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Ociesękach” wybrana została oferta:
Zakład Remontowo Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda, ul. Dług

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Ociesękach” wybrana została oferta:
Zakład Remontowo Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany za cenę 248 456,54 zł – brutto

UZASADNIENIE

    W dniu 26.05.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Ociesękach”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 10 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową             w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz,
Świerczek 23, 26-115 Skarżysko Kościelne
- cena 287 192,79 zł – brutto i otrzymała 86,51 pkt.

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Krzemiński”
Wólka Pokłonna 48b, 26-035 Raków
- cena 272 059,80 zł – brutto i otrzymała 91,32 pkt

Oferta Nr 3
Zakład Remontowa Budowlany „DARBUD” Darowski Adam
Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
- cena 248 456,54 – brutto i otrzymała 100,00 pkt.

Oferta Nr 4
Usługi Remontowo Budowlane Kmiecik Paweł
Falki 9, 28-114 Gnojno
- cena 284 405,51 zł – brutto i otrzymała 87,36 pkt.

Oferta Nr 5
Firma Handlowo – Usługowa RKW DEKER
ul. W.Kadłubka 4, 27-500 Opatów
- cena 297 474,08 zł – brutto i otrzymała 83,52 pkt.

Oferta Nr 6
Firma Remontowo – Budowlana, Usługi/Handel, „MAXIMUS-DOM”,
ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce
- cena 289 099,54 zł – brutto i otrzymała 85,94 pkt.

Oferta Nr 7
P.U.H. „EKSPOL” Krystyna Kurek,
Rudka 4, 27-415 Kunów
- cena 281 935,52 zł – brutto i otrzymała 88,12 pkt.

Oferta Nr 8
Przedsiębiorstwo Usługowe „IKAR”
Zbigniew Gregulski, Widełki 39, 26-021 Daleszyce
- cena 297 454,90 zł – brutto i otrzymała 83,53 pkt.

Oferta Nr 9
Budowlane Prace Izolacyjne, Tyrała Jan
Ociesęki 87, 26-035 Raków
- cena 268 911,62 zł – brutto i otrzymała 92,39 pkt.

Oferta Nr 10
Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA
Ul. Klonowa 6, 26-050 Zagnańsk
- cena 307 907,02 zł – brutto i otrzymała 80,,69 pkt.


W związku z tym, że oferta Nr 3 (Zakład Remontowa Budowlany „DARBUD” Darowski Adam Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki