Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KRUSZYWA NA DROGI W 2009ROKU

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Raków informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego łamanego gat. I o granulacji 0-31,5 mm w ilości ok. 1000 ton na bieżące utrzymanie dróg gminnych z jego wyładunkiem na drodze w miejscach powstałych ubytków i wybić w drodze lub innych miejscach wskazanych przez zamawiającego” wybrana została oferta złożona przez  P.H.U. „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły 98-100 Łask, ul. Warszawska 155 za cenę 51 zł 24/100 za dostarczenie jednej tony kruszywa.  

UZASADNIENIE

    W dniu 28.05.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie jak wyżej. O wykonanie zadania ubiegało się sześciu wykonawców .Warunki udziału w postępowaniu spełniło dwóch wykonawców:
 1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALMEX”
  Bogusław Wandke ul. Młyńska 9
  26-035 Raków
  za cenę 64,66 zł – brutto i otrzymała 79,24 pkt
 2. P.H.U. „PRZEMTRANS”
  Przemysław Wcisły
  ul. Warszawska 155
  98-100 Łask
  za cenę 51,24 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

W związku z tym, że oferta Nr 5 (P.H.U.„PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły 98-100 Łask, ul. Warszawska 155) spełnia wszystkie warunki ustawy i SIWZ, a w kryterium
– cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 oraz w związku z art.26 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

1.    OMEGA Spółka Cywilna
   ul. Gen. J.Hallera 2
   41-943 Piekary Śląskie

2.    „ADAMS-TRANS”
   Przemysław Adamczyk
   Maków, ul. Sporna 8
   26-640 Skaryszew

3.  Zakład Remontowo – Budowlany
   „DARBUD”  Darowski Adam
  Kłoda, ul. Długa 60
  28-236 Rytwiany

4.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowo – Handlowe
„KAR - WAT”  Ociesęki 41a
26-035 Raków


UZASADNIENIE

  W dniu 25.06.2009r do w/w wykonawców komisja przetargowa wystąpiła z pismem o uzupełnienie ofert o dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada w dyspozycji samochód samowyładowczy z wyładunkiem na boki i do tyłu oraz kalkulacje kosztów.
Wymienieni wykonawcy brakujących dokumentów w wymaganym w piśmie terminie nie dostarczyli.
W związku z tym ich oferty z dalszego postępowania zostały wykluczone.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

Wójt Gminy
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki