Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na „Przebudowę budynku OSP” w Rakowie.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę  budynku OSP” w Rakowie wybrana została oferta:
Budowlane Prace Izolacyjne, Jan Tyrała, 26-035 Raków, Ociesęki Nr 87 za cenę 22 895,96 zł – brutto

UZASADNIENIE

    W dniu 01.07.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa  budynku OSP”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 3 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową  w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
CREATIVE FUTURE
Grzegorz Barczyk
Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
- cena 41 111,72 zł – brutto i otrzymała 55.69 pkt.

Oferta Nr 2
Budowlane Prace Izolacyjne
Jan Tyrała
26-035 Raków, Ociesęki Nr 87
- cena 22 895,96 zł – brutto i otrzymała 100,00 pkt

Oferta Nr 3
SANDO-TECH
Paweł Bryła
27-600 Sandomierz
ul. Armii Krajowej 9/14
- cena 26 222,48 zł – brutto i otrzymała 87.31 pkt.

W związku z tym, że oferta Nr 2 (Budowlane Prace Izolacyjne, Jan Tyrała, 26-035 Raków, Ociesęki Nr 87 za cenę 22 895,96 zł – brutto) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki