Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi o nr. ewid. 73 w miejscowości Radostów” wybrana została oferta: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Stas

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi o nr. ewid. 73 w miejscowości Radostów” wybrana została oferta:
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40,
28-200 Staszów za cenę 85.735,50 zł – brutto

UZASADNIENIE

    W dniu 11.08.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Remont drogi o nr. ewid. 73 w miejscowości Radostów”. O wykonanie w/w zadania ubiegał się jeden wykonawca, który zaoferował  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymał następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z  o.o.ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
- cena 85.735,50 zł – brutto i otrzymała 100 pkt.
W związku z tym, że oferta Nr 1 (Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest korzystna z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki