Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego p.n. „Rewitalizacji Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”

Warunki konkursu można uzyskać od dnia 08.09.2009r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach ul. Św. Leonarda 18 II p w godzinach od 09.00 do 14.00 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki Telefon /+4841/ 344-37-21, fax /+4841/ 341-58-70, na stronie: http://kielce.sarp.org.pl lub wysyłką na wskazany adres.

Sekretarz organizacyjny konkursu - architekt Grzegorz Zarzycki tel.fax (+4841) 34 76 360, 502236301      


Wnioski i karty identyfikacyjne należy składać w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce w terminie do dnia 30.09.2009r. do godziny 14.00 osobiście lub pocztą kurierską.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu dnia 10.10.2009r.

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 16.11.2009r. do godziny 20.00 osobiście u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p lub przesłać pocztą kurierską na w/ w adres.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny:
Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie konkursu”.

Forma konkursu:
-    otwarty,
-    jednoetapowy - realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej - dotyczy części obejmującej teren inwestycji
-    studialny, w części dotyczącej obszarów przyległych do terenu inwestycji, w granicach opracowania
Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

I   nagroda- w wysokości 21.000,00 PLN
II  nagroda- w wysokości 11.000,00 PLN
wyróżnienie- w wysokości 3.000,00 PLN

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące:
a)    część realizacyjna:
Opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej rewitalizacji obszaru centrum miasta tj. rynku wraz z terenami przyległymi, w granicach inwestycji
b)    część studialna:
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenów przyległych do terenów inwestycji, w granicach opracowania


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki