Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków” wybrana została oferta:


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków” wybrana została oferta:
4M S.C. Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda
Marcinowice 41a; 66-600 Krosno Odrz.  za cenę 192 540,40 zł – brutto.

UZASADNIENIE

    W dniu 15.10.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn.  „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 3 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
4M S.C. Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela, Robert Rabęda
Marcinowice 41a;
66-600 Krosno Odrz
- cena  192 540,40  zł – brutto i otrzymała 100 pkt.

Oferta Nr 2
 OTTO (Poland) Sp. z o.o
ul. Konduktorska 4;
00-775 Warszawa
- cena 246 781,60 zł – brutto i otrzymała 78,02 pkt

Oferta Nr 3
KAZAR- Andrzej Zaremba,
ul. Chrzanowska 10;
 05-825 Grodzisk Mazowiecki
- cena 234 728,00 zł – brutto i otrzymała 82,03pkt.


W związku z tym, że oferta Nr 1 (4M S.C. Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Sławomir Kobiela Robert Rabęda,  Marcinowice 41a; 66-600 Krosno Odrz.) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium
– cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki