Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach” wybrana została oferta:

Zakład Remontowo-Budowlany, Henryk Szafraniec,
28-100 Busko-Zdrój, Kołaczkowice 99


UZASADNIENIE

    W dniu 19.11.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 14 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową  w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
Sell – Bud Inwest s.c.
25-953 Kielce,
ul. Zagnańska 71
- cena 469 904,97 zł – brutto i otrzymała 65 pkt.

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX”
Ireneusz Zieja
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 46
- cena 478 900,20 zł – brutto i otrzymała 64 pkt

Oferta Nr 3
Firma Remontowo Budowlana
Paweł Gliński
25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191
- cena 435 317,01 zł – brutto i otrzymała 70 pkt.

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„BUDMAX” Michał Kaputa
28-100 Busko Zdrój, ul. Kościuszki 60
- cena 372 658,10 zł – brutto i otrzymała 82 pkt.

Oferta Nr 5
„GENERICS” Maciej Baradziej
Ul. Złota 11, 28-200 Staszów
- cena 407 253,20 zł – brutto i otrzymała 75 pkt

Oferta Nr 6
Zakład Handlowo – Usługowy
„TOM-BUD”
25-523 Kielce, ul. Jasna 31
- cena 388 418,70 zł – brutto i otrzymała 79 pkt

Oferta Nr 7
Usługi Remontowo-Budowlane
„BUDRAD” Radosław Słopiecki
Drugnia Zalesie 1, 26-015 Pierzchnica
- cena 451 731,49 zł – brutto i otrzymała 68 pkt

Oferta Nr 8
Hattbud s.c.
Grabka Andrzej, Krzysztof Książka
28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 3/15
- cena 356 257,47 zł – brutto i otrzymała 86 pkt

Oferta Nr 9
Zakład Remontowo Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
- cena 409 984,59 zł – brutto i otrzymała 75 pkt

Oferta Nr 10
Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Mróz
26-008 Górno 149
- cena 427 831,08 zł – brutto i otrzymała 72 pkt

Oferta Nr 11
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
- cena 358 353,43 zł – brutto i otrzymała 86 pkt

Oferta Nr 12
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„STOS” Szymon Stojanowski
Bilcza, ul. Ściegiennego 124A, 26-026 Morawica
- cena 430 916,30 zł – brutto i otrzymała 71 pkt

Oferta Nr 13
Usługi Remontowo-Budowlane
Zbigniew Dziuba
28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31
- cena 385 334,08 zł – brutto i otrzymała 80 pkt

Oferta Nr 14
Zakład Remontowo-Budowlany
Henryk Szafraniec
28-100 Busko-Zdrój, Kołaczkowice 99
- cena 305 213,38 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

Wpłynęła jeszcze jedna oferta po terminie składania ofert, która zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 233 poz. 1655) zostaje nadawcy zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
W związku z tym, że oferta Nr 14 (Zakład Remontowo-Budowlany, Henryk Szafraniec, 28-100 Busko-Zdrój, Kołaczkowice 99 za cenę 305 213,38 zł – brutto) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza. Z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.


Wójt Gminy
Alina Siwonia

 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki