Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na „Budowę sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”.
 wybrana została oferta:

Firma Handlowo Usługowa „Ins-Bud-2” K&D Rzeszut
33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 40


UZASADNIENIE

    W dniu 28.01.2010r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 5 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową  w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
28-130 Stopnica,
Suchowola 74a
- cena 3 586 034,62zł – brutto i otrzymała 80,30 pkt.

Oferta Nr 2
Firma Handlowo Usługowa
„Ins-Bud-2” K&D Rzeszut
33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 40
- cena 2 879 433,85 zł – brutto i otrzymała 100 pkt.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„KAR-WAT”
Ociesęki 41a
26-035 Raków
- cena 2 969 988,85 zł – brutto i otrzymała 96,95 pkt.

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„BAKAMA-BUD”,
Kostokłoty I Nr 242A
26-085 Miedziana Góra
- cena 6 117 404,40 zł – brutto i otrzymała 47,07 pkt.

Oferta Nr 5
„ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki68,
28-200 Staszów
- cena 4 737 091,68 zł – brutto i otrzymała 60,78 pkt.

W związku z tym, że oferta Nr 2 (Firma Handlowo Usługowa „Ins-Bud-2” K&D Rzeszut,  33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 40 za cenę 2 879 433,85 zł – brutto) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza. Z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki