bip baner 2017 v2

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RAKÓW ETAP I - „BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE”
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2010r Nr. 113, poz. 759) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków, Etap I - „Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie”, wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno  - Usługowo – Handlowe „KAR – WAT” Kazimierz Karwat Ociesęki 41a, 26-035 Raków i „ZUMK” Jacek Ściupider, Zdzisław Chałuda – s.c, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. 15-go Stycznia 4 za cenę 2.855.800 zł 20/100 – brutto (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset zł 20/100).
    Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
     W dniu 24.05.2010r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie Gminy Raków o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci wodociągowej w Gminie Raków, Etap I – Budowa wodociągu w miejscowości Zalesie. O wykonanie zadania ubiegał się jeden Wykonawca. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium jakim Zamawiający kierował się przy ocenie ofert była cena – 100%.

    W związku z tym, że oferta Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR – WAT” Kazimierz Karwat Ociesęki 41a , 26-035 Raków i „ZUMK” Jacek Ściupider , Zdzisław Chałuda – s.c. 28-500 Kazimierza Wielka, ul. 15-go Stycznia 4 spełnia wszystkie warunki ustawy i specyfikacji, a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt. i jest korzystna z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na wykonanie w/ w zadania.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki