Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

„Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid.168 Zalesie – Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid.168 Zalesie – Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj” wybrana została oferta:
zadanie nr 1
Wykonanie remontu drogi Zalesie – Modrzewina o nr. ewid. 168
 Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Przęsłowa 2a,
25-670 Kielce za cenę 210.474,40 zł – brutto
zadanie nr 2
Wykonanie remontu przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr ewid. 903
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
za cenę 44.675,06 zł- brutto


UZASADNIENIE

    W dniu 31.07.2008r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid.168 Zalesie – Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”.
O wykonanie w/w zadania ubiegało się 5 wykonawców i zaproponowały następujące ceny:
 1. CEWAP Sp. z o.o Celiny, 26-020 Chmielnik
  zadanie nr. 1 – 215.952,20 zł
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  zadanie nr. 1 – 230.275,00 zł
  zadanie nr. 2 – 44.675,06 zł
 3. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce
  zadanie nr. 1 – 210.474,40 zł
 4. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
  zadanie nr. 1 – 240.419,30 zł
  zadanie nr. 2 – 58.529,43 zł
 5. Budromost – Starachowice Sp. z o.o ul. Św. Rocha 31, 27-125 Wąchock
  zadanie nr. 1 – 238.418,50 zł
Po sprawdzeniu ofert, zgodnie z warunkami SIWZ i kryterium oferta nr. 3 na zadanie nr. 1 oraz oferta nr. 2 na zadanie nr. 2 okazały się najkorzystniejsze.   

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki