Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na „Budowę drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy”

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy” wybrana została oferta:
Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26,  27-670 Łoniów za cenę 1.457.231,37 zł – brutto

UZASADNIENIE

    W dniu 16.12.2008r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Budowa drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy”. O wykonanie w/w zadania ubiegało się 10 wykonawców, którzy zaoferowali  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1, k/Kielce, 26-065 Piekoszów
- cena 1.692.834,74 zł – brutto i otrzymała 86,08 pkt.

Oferta Nr 2
Budromost – Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
- cena 2.119.405,05 zł – brutto i otrzymała 68,75 pkt

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
- cena 1.664.664,99 zł – brutto i otrzymała 87,53 pkt.

Oferta Nr 4
„CEZET BIS” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
ul. 17 Stycznia 32,  27-200 Starachowice
- cena 1.613.366,81 zł – brutto i otrzymała 90,32 pkt.

Oferta Nr 5
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a,
25-670 Kielce
- cena 1.703.601,29 zł – brutto i otrzymała 85,53 pkt.

Oferta Nr 6
Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26,  27-670 Łoniów
- cena 1.457.231,37 zł – brutto i otrzymała 100 pkt.

Oferta Nr 7
CEWAP Sp. z o.o. Celiny,  26-020 Chmielnik
- cena 1.862.092,14 zł – brutto i otrzymała 78,25 pkt.

Oferta Nr 8
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40,
28-200 Staszów
- cena 1.532.791,47 zł – brutto i otrzymała 95,07 pkt.

Oferta Nr 9
STRABAG Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Bodzentyńska 44, 25-308 Kielce
- cena 1.907.718,98 zł – brutto i otrzymała 76,38 pkt.

Oferta Nr 10
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
- cena 1.745.565,59 zł – brutto i otrzymała 83,48 pkt.
 
W związku z tym, że oferta Nr 6 (Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” w Piasecznie) spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Wójt Gminy
Alina Siwonia


 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki