Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o sprzedaży kontenerów KP-7


Gmina Raków ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 25 szt kontenerów KP-7 (metalowych) używanych.
Cena wywoławcza za jedną szt. wynosi 1100,00zł (brutto)
Stan kontenerów – dobry. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 22.01.2009 do 28.01.2009r ( w dni robocze) na placu Zakładu Usług Komunalnych w Rakowie.
Przed przyjazdem należy kontaktować się  z Dyrektorek Zakładu Usług Komunalnych   w Rakowie  P. Wiesławem Banaś  :  tel (o41) 35 35 045
Odbiór kontenerów nastąpi na koszt oferenta.
Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 w zamkniętej kopercie , należy  składać w terminie  do dnia 28.01.2009r. do godz. 1000 na adres: Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2009r.  w Sali  konferencyjnej o godz. 1015.                      
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną za  25  szt. kontenerów jw.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (zal_kontenery.pdf)zal_kontenery.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 517 razy | Czas załączenia: 2009-01-22 08:58

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki