Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
- zdanie Nr 1 „Budowa drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo” oraz
- zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna – Brdo &


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na:
- zdanie Nr 1  „Budowa drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo”
   oraz
- zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna – Brdo – Zalesie”
zostali wybrani następujący oferenci:
 na wykonawcę zadania Nr 1 wybrana została oferta Nr 1:
„CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32,  27-200 Starachowice za cenę 3.481.029,78 zł – brutto
na wykonawcę zadania Nr 2 wybrana została oferta Nr 3:
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a,  25-670 Kielce za cenę 3.114.585,17 zł brutto.

UZASADNIENIE

    W dniu 26.01.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na dwa zadania:
- zadanie Nr 1 „Budowa drogi Czyżów – Bardo oraz dwóch odcinków w miejscowości Bardo”
- zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna – Bardo – Zalesie”.  
O wykonanie w/w zadań ubiegało się 3 wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
„CEZET”
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych
Zygmunt Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32,  
27-200 Starachowice
zdanie Nr 1
- cenę 3.481.029,78 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

Oferta Nr 2
„CEZET BIS” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice
zadanie Nr 2
- cena 3.503.685,30 zł – brutto i otrzymała 88,89 pkt

Oferta Nr 3
Kieleckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o
ul. Przęsłowa 2a
25-670 Kielce
zadanie Nr 1
- cena 3.607.501,38 zł – brutto i otrzymała 86,33 pkt
zadanie Nr 2
- cena 3.114.585,17 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

W związku z tym, że oferta Nr 1 („CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice) na zadanie Nr 1 „Budowa drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo” spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania Nr 1.
Oferta Nr 3 (Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce) na zadanie Nr 2 „Budowa drogi Wola Wąkopna – Bardo – Zalesie” spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania Nr 2.


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki