Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na „Budowę drogi gminnej Ociesęki – Koziel”Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej Ociesęki – Koziel”,
została wybrana oferta
„DROGOMEX” Sp. z o.o.
Zakład w Dąbrowie Górniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dąbrowa Górnicza
 za cenę 544.821,32 zł – brutto


UZASADNIENIE

    W dniu 17.02.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Ociesęki – Koziel” o długości 1.276 mb i szerokości 4,0 m.
O wykonanie w/w zadania ubiegało się 4 wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
Zakład Remontowo – Budowlany
„DARBUD” Darowski Adam
Kłoda, ul. Długa 60
28-236 Rytwiany
- cena 579.202,54 zł – brutto i otrzymała 94 pkt

Oferta Nr 2
Kielecki Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Przęsłowa 2a
25-670 Kielce
- cena 699.967,48 zł – brutto i otrzymała 77 pkt

Oferta Nr 3
„DROGOMEX” Sp. z o.o.
Zakład w Dąbrowie Górniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dąbrowa Górnicza
- cena oferty 544.821,32 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

Oferta Nr 4
„CEZET BIS” Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice
- cena oferty 650.626,61 zł – brutto i otrzymała 83 pkt

W związku z tym, że oferta Nr 3 („DROGOMEX” Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza) na „Budowę  drogi Ociesęki - Koziel” spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie wymienionego zadania.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki