Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na: - zdanie Nr 1 „Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków” oraz - zadanie Nr 2 „Remont drogi Zalesi - Modrzewina”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
- zdanie Nr 1  „Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków”
  oraz
- zadanie Nr 2 „Remont drogi Zalesi - Modrzewina”

został wybrany następujący oferent:
na wykonawcę zadania Nr 1 wybrana została oferta Nr 1:
„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o ul. Św.Rocha 31,  27-215 Wąchock za cenę 284.177,02 zł – brutto

na zadania Nr 2 postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
W dniu 27.02.2009r Gmina Raków ogłosiła przetarg na dwa zadania:
- zadanie Nr 1 „Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków”
- zadanie Nr 2 „Remont drogi Zalesie - Modrzewina”. 

O wykonanie w/w zadań ubiegał się 1 wykonawca, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymał następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o
ul. Św. Rocha 31
27-215 Wąchock
- zdanie Nr 1
- cena 284.177,02 zł – brutto i otrzymała 100 pkt

W związku z tym, że oferta Nr 1 („BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o
ul. Św. Rocha 31,  27-215 Wąchock) na zadanie Nr 1 „Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków” spełnia wszystkie warunki SIWZ a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt i jest korzystna z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania Nr 1.

Na zadanie Nr 2 „Remont drogi Zalesie – Modrzewina” na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione. Kwota podana przez oferenta w wysokości 148.882,70 zł przewyższa środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania..

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki