Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
zadanie Nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem dec

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 - zadanie Nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Bardo gm. Raków.
- zadanie Nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej   z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Głuchów Lasy gm. Raków.
- zadanie Nr 3 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Jamno gm. Raków.
- zadanie Nr 4 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z  przyłączami i  pompownią wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Wola Wąkopna gm. Raków.
została wybrana oferta

„DOM Z KLASĄ”
M.M.Othman Sp.J.
ul. Staszica 1
25-008 Kielce

za cenę
Zadanie 1 – 120 000,01 zł brutto    
Zadanie 2 – 75 000,00 zł brutto    
Zadanie 3 – 40 000,01 zł brutto    
Zadanie 4 – 80 000,00 zł brutto    

UZASADNIENIE

    W dniu 26.03.2009r. Gmina Raków ogłosiła przetarg na zadania pod nazwą:
- zadanie Nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Bardo gm. Raków.
- zadanie Nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej   z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Głuchów Lasy gm. Raków.
- zadanie Nr 3 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Jamno gm. Raków.
- zadanie Nr 4 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z  przyłączami i  pompownią wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Wola Wąkopna gm. Raków.
O wykonanie w/w zadania ubiegało się 4 wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości za którą otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta Nr 1
„DOM Z KLASĄ”
M.M.Othman Sp.J.
ul. Staszica 1
25-008 Kielce
- cena
zadanie 1 – 120 000,01 zł brutto    - 100 pkt.    
zadanie 2 – 75 000,00 zł brutto    - 100 pkt.
zadanie 3 – 40 000,01 zł brutto    - 100 pkt.
zadanie 4 – 80 000,00 zł brutto    - 100 pkt.


Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo „EXWOD”
mgr inż. Jan Taborski
ul. Struga 3/6
25-753 Kielce
- cena
zadanie 1 – 334 280,00 zł brutto    - 35,89 pkt.
zadanie 2 – 98 820,00 zł brutto    - 75,89 pkt.
zadanie 3 – 59 780,00 zł brutto    - 66,91 pkt.

Oferta Nr 3
Projektowanie, kosztorysowanie
Nadzór Budowlany
mgr inż. Mariusz Majewski
Podleszany 416A
39-300 Mielec
- cena
zadanie 1 – 456 280,00 zł brutto    - 26,29 pkt.
zadanie 2 – 136 640,00 zł brutto    - 54,88 pkt.
zadanie 3 – 61 000,00 zł brutto    - 65,57 pkt.
zadanie 4 – 217 160,00 zł brutto    - 36,83 pkt.

Oferta Nr 4
Biuro Projektów Budownictwa
„CHODOR-PROJEKT” Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
- cena
zadanie 1 – 585 600,00 zł brutto    - 20,49 pkt.
zadanie 2 – 223 260,00 zł brutto    - 33,59 pkt.
zadanie 3 – 106 140,00 zł brutto    - 37,68 pkt.
zadanie 4 – 252 540,00 zł brutto    - 31,67 pkt.

W związku z tym, że oferta Nr 1 („DOM Z KLASĄ” M.M.Othman Sp.J., ul. Staszica 1, 25-008 Kielce), na: - zadanie Nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Bardo gm. Raków.
- zadanie Nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej   z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Głuchów Lasy gm. Raków.
- zadanie Nr 3 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Jamno gm. Raków.
- zadanie Nr 4 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z  przyłączami i  pompownią wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Wola Wąkopna gm. Raków.
spełnia wszystkie warunki SIWZ a każde z zadań otrzymało 100 pkt. i jest najkorzystniejsza z oferentem tym zostanie zawarta umowa na wykonanie wymienionych zadań.
Wójt Gminy Raków
Alina SiwoniaZgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki