Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z 2008r.) informuję, że  w prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Nr CPV 66113000-5” wybrana została oferta złożona przez:
            Bank Spółdzielczy w Staszowie - Lider
            ul. Kościelna 25
            28-200 Staszów

             Bank Spółdzielczy w Szydłowie – Uczestnik
             ul. Kościelna 1
             28-225 Szydłów

            za cenę 1.056.063,15 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 15/100 )

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wszystkie wymagania zamawiającego, oferta uzyskała 100 punktów, kryterium wyboru oferty  była cena.

Uzasadnienie

O udzielenie w/w kredytu  ubiegało się 3 wykonawców , którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości, za którą otrzymali ilość punktów :

Oferta Nr 1
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 54
42-217 Częstochowa
- cena 1.294.991,48 PLN , otrzymała 81 pkt.


Oferta Nr 2
Bank Spółdzielczy w Kielcach
II Oddział w Kielcach
ul. Złota 9
25-015 Kielce
- cena 1.264.234,24 PLN , otrzymała 83 pkt.


Oferta Nr 3
Bank Spółdzielczy w Staszowie – Lider
 ul. Kościelna 25
 28-200 Staszów

 Bank Spółdzielczy w Szydłowie – Uczestnik
 ul. Kościelna 1
 28-225 Szydłów
- cena 1.056.063,15 PLN , otrzymała 100 pkt.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki