Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) Wójt Gminy Raków informuje o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki”.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Raków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. W związku z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 25.04.2016 r. Wójt Gminy Raków ponownie wystąpił do ww. organów celem uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 ww. ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i raportem oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag i wniosków. Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 11, tel/fax /041/ 35-35-018.

W/w informacje znajdują się na stronie urzędu - www.bip.rakow.pl

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Rakowie pok. nr 11 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Raków przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowana inwestycja oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Raków.

 

Wójt Gminy Raków
/-/ Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki