Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1058, 1059, 1060, 1061, 1062 i 1063 w miejscowości Raków, gm. Raków, pow. kielecki woj. świętokrzyskie
 

    Na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016 r poz. 353)
Wójt Gminy Raków
zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1058, 1059, 1060, 1061, 1062 i 1063 w miejscowości Raków, gm. Raków, pow. kielecki woj. świętokrzyskie, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego ,,ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński , ul. Klasztorna 27a; 26-035 Raków
 
Zgodnie z art. 10 Kpa. Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego okresu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu (pn. – pt. w godz. 7.30 do 15.30).

Wójt Gminy
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki