Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle


W dniu 1 września 2017r. Komisja ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 powołana Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 1 września 2017r., wyniku przeprowadzonej oceny wybrała ofertę nr 1/2017r. złożoną przez Fundację „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy. Złożona oferta została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 20/20 możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium preferencji.
 fundusze europejskie               wojewodztwo swietokrzyskie          UE EFS

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki