Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

wyłożenie do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z póżn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Raków dnia 02.08.2019 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raków na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Dokument został wyłożony w dniach od 21.08.2019 r. do dnia 11.09.2019 r., do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.rakow.pl/

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Raków, lub drogą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.09.2019 r.

Wszyscy mieszkańcy Gminy mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. dokumentu. Uwagi można było zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Raków lub drogą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.09.2019 r.

W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

 

Wójt Gminy Raków
Damian Szpak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki