Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2022r poz.2000) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 roku poz. 1029 ze zm) Wójt Gminy Raków zawiadamia że na wniosek BIOSELECT Sp. z o.o ul. Łagowska 37; 26-035 Raków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Raków, gmina Raków”.

 

Załączniki
Pobierz plik (obwieszczenie_wszczecie_postepowania_2023_03_20.pdf)obwieszczenie_wszczecie_postepowania_2023_03_20.pdf
Rozmiar: 0.42 MB | Pobrano: 93 razy | Czas załączenia: 2023-03-20 12:58

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki