Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia
strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.94.2023.KJ z dnia 12.10.2023 r. udzielono Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika P. Wojciech Pająk pozwolenia woclnoprawnego na:
a) kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych tj. - przełożenie cieków wraz z zasypaniem istniejącego przebiegu cieków: „Dopływ spod góry Kamionki" odc. nr 1 km 4+667.73, „Dopływ spod góry Kamionki" odc. nr 2 w km 5+200.16, ciek niewyróżniony w km 5+396.00, dopływ do cieku „Dopływ spod góry Kamionki" w km 0+276.24 drogi bocznej, „Dopływ spod góry Kamionki" nr 3 wraz z dopływem bocznym (rejon estakady);
b) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych oraz przepustów;
c) budowa urządzeń wodnych - rowów drogowych i wylotów kanalizacji deszczowej;
d) przebudowa urządzeń wodnych - rowów drogowych i melioracyjnych;
e) likwidacja urządzeń wodnych - rowów drogowych, wylotów;
f) usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764".

 

Załączniki
Pobierz plik (obwieszczenie_kr_zuz_4_4210_94_2023_kj.pdf)obwieszczenie_kr_zuz_4_4210_94_2023_kj.pdf
Rozmiar: 0.71 MB | Pobrano: 55 razy | Czas załączenia: 2023-10-19 13:44

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki