Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi Rembów, Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

Wójt Gminy Raków zaprasza do składania ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie, przy ul. Młyńskiej 2, oznaczonej na mapie jako działka 1413/2 o powierzchni 1,0495 ha

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków,Dębno, gm. Raków.

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 złotych Nr CPV 66113000-5”

Remont drogi Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie
Remont drogi Ociesęki

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000 złotych

dot. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych, instrumentów muzycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie

dot. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Radostów”

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, mebli szkolnych, instrumentów muzycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Raków

Remont drogi Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie dz. nr 929 w tym odcinek od drogi powiatowej do Wola Wąkopna-Bardo-Zalesie oraz w miejscowości Zalesie dz. nr ewid. 378. 2. Remont drogi Ociesęki (dz. nr ewid. 204) Wólka Pokłonna (dz. nr ewid. 208, 74).

Wójt Gminy Raków ogłasza Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Remont drogi w miejscowości Radostów

Dot. Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego w Szumsku”.

dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Domu Wiejskiego w Szumsku”

dot. przetargu na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w latach 2011 – 2013

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków, Wólka Pokłonna, Dębno gm. Raków.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki