Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

"Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów nr ewid. 179 na odcinku 523 mb"

w ramach projektu "Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radostów nr ewid. 179 na odcinku 523 mb

Remont i modernizacja budynku świetlicy w Nowej Hucie

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

dotyczącej postępowania na: "Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+044"

Zamawiający Gmina Raków informuje, że na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i modernizację budynku świetlicy w Nowej Hucie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i ogłoszonego w BZP w dniu 12.07.2012 r. pod numerem: 249028-2012.

Raków: Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+044

Raków: Remont i modernizacja budynku świetlicy w Nowej Hucie

Raków: Remont drogi Lipiny - Zalesie nr ewid. 164 od km 0+400 do km 0+680

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach wsi Pągowiec, Chańcza gm. Raków.

dot. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków" Etap IV " "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków"

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków" Etap IV " "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków".

ogłoszonego zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Raków z dnia 27 marca 2012 r. spisany w dniu 15 maja 2012 r.

1) "Remont drogi Ociesęki (dz. nr ewid. 204) Wólka Pokłonna (dz. nr ewid. 208, 74)". 2) "Remont drogi Wola Wąkopna (dz. nr ewid. 331, 317)"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków Etap IV - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm. Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki